MFC De Buun, Well

  • Maatschappelijk vastgoed
Opdrachtgever:   Gemeente Bergen (L)
Locatie:   Kasteellaan 25, Well
Projectomschrijving:  

Nieuwbouw van een Multifunctioneel Centrum (circa 1.804 m² BVO), bestaande uit een grote multifunctionele zaal, een foyer, een bibliotheek, een gymzaal, buitenschoolse opvang, een jeugdruimte en een ruimte ten behoeve van Well's archief. Bijzonder in dit gebouw is de positionering van de gymzaal op de eerste verdieping. De gymzaal bevindt zich boven de foyer, maar is op akoestisch gebied volledig ontkoppeld van de overige ruimten in het gebouw.