Holiday Inn, Eindhoven

  • Commercieel vastgoed
  • Transformatie opgaven
Opdrachtgever:   Hampshire Hospitality
Locatie:   Veldmaarschalk Montgomerylaan 1, Eindhoven
Projectomschrijving:  

Grootschalige renovatie van de hotelkamers, het restaurant, de lobby, vergaderzalen en gevels (circa 12.170 m² BVO). Tevens is er een nieuw souterrain onder de bestaande hoogbouw gerealiseerd. Het hotel is tijdens genoemde werkzaamheden in gebruik gebleven.