Zorgwoningen Stichting de Zorgboog, Deurne

  • Maatschappelijk vastgoed
Gebruiker:   Stichting de Zorgboog
Locatie:   Kloosterstraat, Deurne
Projectomschrijving:  

Binnen de totale gebiedsontwikkeling (herstructurering-nieuwbouw) van WoonServiceZone St. Jozefparochie zijn 150 appartementen, twee parkeergarages, een zorgsteunpunt, een brede school, een woon-/zorgvoorziening voor Stichting ORO en een woon-/zorgvoorziening voor Stichting De Zorgboog gerealiseerd. De Woon-/zorgvoorziening voor Stichting De Zorgboog bestaat uit 4 groepswoningen (per groepswoning 7 cliënten) voor mensen met psychogeriatische problematiek (PG) en een zestal aanleunwoningen ten behoeve van echtparen waarvan één van de twee te maken heeft met de PG-problematiek.