WSZ St. Jozefparochie Deurne

  • Woningbouw
  • Maatschappelijk vastgoed
  • Gebiedsontwikkelingen
Opdrachtgever:   Woningbouwvereniging Bergopwaarts
Locatie:   Gelegen aan de St. Jozefstraat, Beukenstraat, Kloosterstraat en Keltenstraat binnen de wijk St. Jozefparochie, Deurne
Projectomschrijving:  

Totale gebiedsontwikkeling (herstructurering-nieuwbouw) van WoonServiceZone St. Jozefparochie, bestaande uit een wijksteunpunt met zorg en welzijnsfaciliteiten, een brede school met gymzaal, 150 appartementen, diverse zorgwoningen en 2 parkeergarages voor 140 auto's.

Omvang:   Circa 40.000 m² BVO