Stationsstraat, Tilburg

  • Woningbouw
Opdrachtgever:   StadsOntwikkelingsMaatschappij Tilburg
Locatie:   Stationsstraat 35, 37, 39, Tilburg
Projectomschrijving:  

Herontwikkeling en realisatie van 52 zelfstandige- en onzelfstandige studenteneenheden waarbij de voorgevel van het pand op nummer 39 in een nieuwbouwvorm teruggebracht wordt naar het oorspronkelijke gevelbeeld. Tijdens de uitwerking van de ontwerpstudie is rekening gehouden met het bestaande straatbeeld en de al dan niet aanwezige historische architectuur en karakteristieke of monumentale elementen. In de kap van nummer 39 wordt een extra laag gerealiseerd en ter plaatse van 35-37 ontstaat een nieuwbouwvolume van 4 bouwlagen, waarbij de 3e verdieping aan de voorzijde als setback wordt uitgevoerd. De bouw van het tuinpaviljoen en de inrichting van het achterterrein zal dusdanig worden gerealiseerd dat de weg voor eventuele vervolgfasen open blijft.
Met deze realisatie wordt de straatwand hersteld en een duurzame functionele invulling gegenereerd.