Eden Design Hotel, Maastricht

  • Commercieel vastgoed
  • Transformatie opgaven
Opdrachtgever:   Hampshire Hospitality
Locatie:   Stationsstraat 28-32, Maastricht
Projectomschrijving:  

Er heeft een uitbreiding van het hotel plaatsgevonden door middel van herontwikkeling van enkele naastgelegen panden en door het realiseren van een nieuwbouwvolume. De uitbreiding biedt plaats voor een restaurant met bedrijfskeuken en 33 nieuwe hotelkamers verdeeld over vier bouwlagen. De kamers hebben allen een andere inrichting gekregen, variërende van een standaard inrichting tot 'thema'-kamers en suites.
Tijdens de uitvoering van bovengenoemde werkzaamheden is het hotel geheel geopend gebleven voor haar gasten.

Omvang:   Het restaurant inclusief bar en bedrijfskeuken heeft een omvang van circa 760 m² BVO. Een gedeelte van de keuken, het sanitair en de personeelsruimten zijn gesitueerd in de kelder. Verder zijn er in totaal 33 extra hotelkamers gerealiseerd.