Verhuur en verkoopmanagement

Bouwaccent gaat voor u op zoek naar een afnemer van uw vastgoed. Dat kan een gebruiker (huurder) zijn of een nieuwe eigenaar. Veelal verloopt de zoektocht parallel aan het door ons kantoor aangestuurde ontwikkelingstraject, waardoor wij in staat zijn om vraag en aanbod optimaal op elkaar te laten aansluiten. Onze ervaring en expertise op het terrein van verkoop en verhuur varieert van zelfstandige objecten tot en met het niveau van gebiedsontwikkeling, waarin wij ook het verkooptraject richting eindgebruikers organiseren. Wij kunnen u ondersteunen bij:

  • organiseren van marktconsultaties en ‘tender’-procedures voor te verkopen locaties;
  • bepalen van een passende doelgroep, het opstellen van kopersprofielen, de juiste productmix en het initiëren en begeleiden van marketingcampagnes;
  • organiseren van het verkoopproces en het aansturen van de daarbij betrokken partijen als notaris, reclamebureau, makelaar en aannemer;
  • opstellen van koop- en huurovereenkomsten.