Projectmanagement

Nadat de kaders van uw vastgoedopgave zijn bepaald, kan worden gestart met de daadwerkelijke uitwerking van uw plannen. Vanaf dat moment gaat de bouwkundige planontwikkeling hand in hand met de markttechnische, juridische en financiële ontwikkeling van het plan. Dat wil zeggen: gelijktijdig  ‘tekenen en rekenen’ en het beheersen van projecten door op het juiste moment aan de juiste knoppen te draaien. In deze fase kan Bouwaccent u ondersteunen met:

  • samenstellen en aansturen van een ontwikkelteam van architect, interieurarchitect, adviseur duurzaamheid, constructeur, bouwkostenadviseur en overige adviseurs;
  • bewaken van het vooraf vastgestelde budget en bewaken van de planning;
  • keuze voor de juiste aanbestedingsvorm en begeleiding van het aanbestedingstraject;
  • prijs- en contractvorming met externe partijen, waaronder de aannemer;
  • onderhouden van contacten met gemeente en andere betrokken overheidsinstanties;
  • gestructureerd doorlopen van het ontwikkelings- en realisatieproces en ondersteunen van uw interne besluitvorming.