Procesmanagement

Bouwaccent kan uw organisatie en haar medewerkers ondersteunen in de uitvoering van operationele, tactische en strategische opgaven die betrekking hebben op uw huidige en/of nieuwe vastgoed. Om een organisatie optimaal te laten presteren, moeten organisatie en vastgoed naadloos op elkaar aansluiten; het vastgoed dient de cultuur en de werkprocessen van een organisatie te ondersteunen. Wij kunnen u helpen bij het zoeken naar de juiste match.

Bouwaccent adviseerde en begeleidde reeds vele opdrachtgevers in processen om te komen tot een besluit voor nieuwe huisvesting, dan wel herontwikkeling of renovatie van de huidige huisvesting of een bedrijfsmatig gebruikte vastgoedportefeuille. Meer specifiek kan Bouwaccent u ondersteuning bieden bij:

  • bepaling van uw huisvestingsbehoefte;
  • uitwerken van uw programma van eisen;
  • op elkaar afstemmen van vraag en aanbod op zowel gebouw- als portefeuilleniveau;
  • opstellen van een langetermijn-huisvestingsplan;
  • opstellen van een businesscase voor uw nieuwe huisvesting.