Ontwikkelingsmanagement

Bouwaccent biedt een doortimmerde analyse van uw potentiële vastgoedinitiatieven. Zo doen wij grondig onderzoek naar afzetmogelijkheden en naar haalbaarheid, zowel ruimtelijk, financieel, bestuurlijk als maatschappelijk. Wij beschikken over ervaring met zowel kleinschalige- als grootschalige (gebieds)ontwikkelingen. Bouwaccent kan u ondersteuning bieden bij:

  • opstellen van (her)ontwikkelingsvisies, ontwikkelingsconcepten, programma’s van eisen en businesscases;
  • verrichten van locatieonderzoek, om locaties te vinden die het beste aansluiten bij uw organisatie en bedrijfsprocessen;
  • houden van gesprekken en voeren van onderhandelingen met (grond)eigenaren, gemeente, huurders, financiers, beleggers en andere partijen;
  • in kaart brengen en contracteren van gebruikers;
  • selecteren, contracteren en aansturen van architecten, stedenbouwkundigen en andere adviseurs;
  • begeleiden van ruimtelijk planologische procedures;
  • opstellen van risicoanalyses;
  • voorbereiden van besluitvormingsprocessen binnen uw organisatie.