Directievoering en toezicht

Tijdens de realisatie van een bouwproject is onze directievoerder de vertegenwoordiger en belangenbehartiger van u als opdrachtgever. De toezichthouder bewaakt de technische kwaliteit van uitvoering. Directievoering en toezicht zien er op toe dat het contract dat u heeft gesloten met de aannemer en andere externe partijen, volgens alle gemaakte afspraken wordt uitgevoerd.