Beheer en onderhoud

Onderhoud is een belangrijk onderdeel van de exploitatie van uw huisvesting. Goed beheer en onderhoud zorgen voor een langere levensduur van gebouwen, zodat deze ook op de langere termijn aantrekkelijk blijven om in te wonen of in te werken. Om de kosten voor onderhoud binnen aanvaardbare grenzen te houden, is gericht onderhoud nodig. Bouwaccent verplaatst zich in uw situatie en geeft advies over een gericht en verantwoord onderhoudsbeleid. In deze fase kunnen wij u ondersteunen met:

  • verschaffen van inzicht in de conditie van uw bestaande huisvesting en technische installaties;
  • opstellen van een onderhoudsstrategie en meerjaren-onderhoudsplan (MJOP);
  • verzorgen van aanbestedingen van onderhoud, inclusief het opstellen van aanbestedingsdocumenten (proces en inhoud);
  • beoordelen van onderhoudscontracten (marktconformiteit en inhoud).